Revelations of a Psychiatrist on the World of Sexual Perversion

Bir Psikiyatristin Cinsel Sapkınlık Dünyasındaki Keşifleri adlı filmi izlemelisiniz. Bu filmde bir psikiyatrist, öğrencilerine nadir rastlanan vakaları nasıl ele aldığını anlatır.

Date: Mart 25, 2024